บริษัทของเรามุ่งมั่นพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้บริการระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของคุณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง

บริษัทของเรามุ่งเน้นในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจร้านค้าปลีก และธุรกิจการให้บริการ โดยเราให้ความสำคัญกับระบบ บริหารงานที่ทำงานแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการและรองรับกับการดำเนินธุรกิจ ทดแทนวิธีการทำงานแบบ เดิมๆที่ยุ่งยากและซ้ำซ้อน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการรวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อ(ใบสั่งซื้อ)จากร้านค้าสาขาต่างๆ และส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อเพื่อทำการจัดซื้อสินค้าป้อนให้ร้านค้าสาขาต่างๆ หรือในทางกลับกัน ร้านค้าสาขาสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของแค็ตตาล็อกสินค้าของกลุ่มซัพพลายเออร์ได้ จุดมุ่งหมายของบริษัท เอเอ็มซี คอนเวอร์เจ้นท์ ไอที คือการเพิ่มขีดความสามารถ และศักภาพในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของคุณ

บริษัทและทีมบุคลากรของเราได้สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน เข้าใจภาพรวมทั้งหมด สามารถให้คำแนะนำการใช้งานระบบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยใช้ระบบอัตโนมัตมาปิดช่องว่างต่างๆเหล่านี้ ในบางครั้งผู้ดำเนินธุรกิจอาจมองข้าม หรือมองไม่เห็นในอีกแง่มุม เลยไม่ทราบว่าจะนำระบบแบบไหนไปใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารงานในส่วนต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาเพราะคุณอาจไม่ใช่ผู้ชำนาญการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่บริษัท เอเอ็มซี คอนเวอร์เจ้นท์ ไอที เราพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และสามารถนำเสนอระบบบริหารงานแบบครบวงจรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม สำหรับการพัฒนาระบบ ยึดหลักให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล โดยออกแบบการเขียนโปรแกรมในเชิง วัตถุ (Object Orientation) และรองรับการเพิ่มขนาดของการใช้งานระบบได้ดี (Scalability) สามารถทำงานบนระบบปฏิบัตการต่างๆได้ (Platform) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีและวิธีการทำงานในเชิงธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เอเอ็มซี คอนเวอร์เจ้นท์ ไอที ได้รับการยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ และ กลุ่มลูกค้าในธุรกิจนั้นๆ รวมถึงผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย ในเรื่องการให้บริการของระบบที่ครอบคุมการใช้งาน ซึ่งเกินความคาดหวังที่ผู้ใช้งานได้ตั่งไว้ อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากและปรับปรุงทำให้ธุรกิจดีขึ้น
เอเอ็มซี คอนเวอร์เจ้นท์ ไอที ได้ร่วมมือกับหลายๆพันธมิตรทางธุรกิจ ในการพัฒนาระบบให้กับหลากหลายธุรกิจ โดยเราคอยติดตามและบริหารงานโครงการ บริหารความเสี่ยงโครงการ และพัฒนาระบบอื่นๆเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการใช้งาน เพื่อความสำเร็จของโครงการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ


ทักษะและภาษาทางเทคนิค & ระบบปฏิบัติการ

เอเอ็มซี คอนเวอร์เจ้นท์ ไอที มีประสบการณ์ และทักษะในการพัฒนาระบบด้วย : C++, Delphi, HTML, PHP, Java, JavaScript, Apache, Btrieve, Mysql, Oracle, XML, Teradata, Visual Basic, Communications protocols (tcp/ip, netbui, etc), Windows and Linux operating systems and Phone applications Symbian, Android and iPhone.

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอเอ็มซี คอนเวอร์เจ้นท์ ไอที ให้คำมั่นสัญญา และ รณรงค์ที่จะทำให้เกิด carbon footprint ให้น้อยที่สุด โดยการตรวจตราในทุกๆจุดที่สามารถจะก่อให้เกิด carbon footprint ขึ้นภายในองค์กร

คุณสามารถนัดเราเพื่อทำการสาธิต ระบบต่างๆได้ ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด PDF โบรชัวร์ ดาวน์โหลด Acrobat PDF Reader