ลูกค้าของเรามีอยู่ในหลากหลายธุรกิจที่แตกต่างกันไป แต่มีความเหมือนกันก็คือความต้องการใช้งานระบบสำหรับบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่สามารถเชื่อมต่อการทำงานของร้านค้าสาขาต่างๆเข้าด้วยกันได้ทั้งหมด ทำให้การบริหารประสิทธิภาพมากขึ้น ปริมาณงานทางด้านธุรการและเอกสารลดลง ทำให้มีเวลาในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มขึ้น

บางธุรกิจที่เป็นธุรกิจการให้บริการแก่ลูกค้าสมาชิก มีความจำเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจถึงประสิทธิภาพและกลยุทธ์ ที่ใช้ทำการตลาดในพื้นที่หรือภูมิภาคต่างๆ และผลของการตอบรับ, บางธุรกิจเป็นการให้บริการขนส่งสินค้าและขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ มีสภาพแวดล้อมของการให้บริการแบบสาธารณะ ที่อาจนำมาซึ่งความกดดันและการขอรับบริการด้วยความคาดหวังที่สูง เป็นการให้บริการแก่สาธารณชนภายในเวลาที่รวดเร็ว ดังนั้น สนามบิน KLIA (Kuala Lumpur International Airport) ในประเทศมาเลเซียจึงเข้าข่ายกับการใช้งานประเภทนี้ ด้วยจำนวนผู้เดินทางที่อาจสูงถึง 80 ล้านคนต่อปี กับการอดนอนของผู้โดยสาร และผู้โดยสารที่มีความอดทนอดกลั่นน้อยขณะรอรับบริการจากร้านค้าต่างๆภายในสนามบิน

โปรเจ็คต่างๆ ทั้งในอดีต และ ปัจุบัน

Meat & Livestock Australia
industry wide portal provision

 

Kuala Lumpur International Airport Terminal
Sepang, Malaysia

Hairhouse Warehouse

XYBASE

Liquor Barons

Strike Bowling Bar

Thirsty Camel

Feast Fine Foods
Richard Gunner Fine Meat Butchers- Feast!

Illy coffee
Coffee club loyalty customer marketing system across all the stores use the one card to earn points & redeem points throughout the enterprise.

Central News Agency (CNA)
Specialty book, toy, stationery & magazine stores 340 sites South Africa

 

คู่ค้าของเรา (Partners)

NCR (Australia)

Oracle

IBM

Toshiba

Posiflex

DH Technologies

คุณสามารถนัดเราเพื่อทำการสาธิต ระบบต่างๆได้ ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด PDF โบรชัวร์ ดาวน์โหลด Acrobat PDF Reader