ระบบ Zen Global เวอร์ชั่นที่พัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบของบริษัท AMCCIT สามารถใช้บริหารจัดการเอกสารสำคัญทางด้านกฏหมาย และข้อกำหนดทางด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจซื้อขายสินค้ามือสอง

สามารถบันทึกรูปของสินค้าที่นำมาขาย/จำนำ และพร้อมบันทึกรูปถ่ายของผู้ที่นำสินค้ามาเสนอขาย สามารถลงบันทึกรายละเอียดของสินค้าว่าจะสามารถนำออกขายทอดตลาดได้เมื่อไหร่ หรือต้องทำการส่งมอบสินค้าอะไรคืนภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาอะไรบ้าง และการขายสินค้าที่มีอยู่ภายในร้านรวมถึงการเปิดร้านค้าบนเว็ป, ธุรกิจสินเชื่อสามารถบริหารจัดการได้แบบอัตโนมัติ ทั้งการคำนวณค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาที่ต้องทำการชำระ รวมถึงการจัดการและดูแลเรื่องการผิดสัญญา, ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฏหมายต่างๆ นี้คือระบบที่ครอบคลุมและมีความสามารถเฉพาะตัว เหมาะกับความต้องการสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจประเภทนี้ในขณะนี้และอนาคต เป็นการผสมผสานระหว่างธุรกิจสินเชื่อ, สินค้ามือสองและการขายปลีกสินค้าใหม่ ด้วยการใช้งานระบบผ่านอินเตอร์เน็ต โดยสามารถตรวจสอบประวัติของผู้ที่นำสินค้ามาขายและผู้ที่ซื้อสินค้าไป, รายงานและการบริหารการเงิน, การจัดซื้อและบริหารสินค้าที่รับจำนำ, สินค้ามือสอง และการจัดซื้อสินค้าใหม่ที่ต้องมีการบันทึกเลขซีเรียลนัมเบอร์

ระบบเก็บประวัติและเสนอแนะราคาที่เหมาะสมในการรับจำนำสินค้า หรือฐานราคาในการขายสินค้ามือสอง โดยสามารถดูจากราคาซื้อขายของสินค้าประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันที่ผ่านมาได้มากกว่า 5 รายการ - หรือจะเรียกว่าเป็นคู่มือการขายสินค้ามือสองก็ว่าได้

สามารถขายสินค้าภายในร้านเชื่อมต่อผ่านระบบร้านค้าบนเว็ป, โดยเมื่อมีการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นบนเว็ปหรือที่หน้าร้าน สต็อกของสินค้าจะลดจำนวนจากสินค้าคงคลังตามการขายที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และยังสามารถเชื่อมต่อให้ระบบทำงานแบบอัตโนมัติ โดยหากสินค้าที่รับจำนำไว้เกินวันที่กำหนดและไม่มีการไถ่คืน ระบบสามารถแสดงและขายสินค้าชิ้นนั้นออนไลน์ในเว็ปพร้อมรูปภาพสินค้าได้อัตโนมัติ

 

Posportal – ระบบขายหน้าร้าน

 1. Micro loans or Purchase (Loans/Buys) – สินเชื่อโดยมีของคำประกัน (จำนำ) ระบบสามารถเก็บรูปถ่ายของผู้ที่นำสินค้ามาจำนำ/ขาย พร้อมเก็บรายละเอียดและรูปภาพของสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 2. Pre-emptive pricing - สามารถรู้ฐานของราคาซื้อขายก่อนล่วงหน้า โดยยึดจากประวัติการซื้อขายที่ผ่านมา และ/หรือ ข้อมูลของราคาสินค้าในท้องตลาด

 3. Floor walker queue buster (SPUD) - การบริหารจัดการลำดับคิว

 4. Sales Reporting & tracking - รายงานการขายและการติดตามสถานะการทำงานต่างๆของโครงสร้างธุรกิจ

 5. Sales by Terminal - การขายโดยเครื่องบันทึกเงินสด

 6. Sales by Department structure - การขายโดยแบ่งโครงสร้างเป็นแผนก

 7. Inventory – เก็บประวัติสินค้าโดยใช้รูปภาพที่เก็บรวบรวม

 8. Bulk discount support & management - รองรับการขายส่งและบริหารจัดการ

 9. Promotions support & management - รองรับการจัดทำโปรโมชั่นและบริหารจัดการ

 10. Specials support & management - รองรับการจัดทำสินค้าลดราคาและบริหารจัดการ

 11. Purchase Orders - การจัดซื้อ

 12. Stock Receiving - การรับเข้าสินค้า

 13. Stock Returns - การคืนสินค้า

 14. Stock Adjustments - การปรับปรุงเพิ่มลดสต็อก

 15. Stock Take – by fixture - ทำการตรวจนับสินค้าตามพื้นที่จัดเก็บที่กำหนด

 16. Stock Transfers - การโอนย้ายสินค้าภายใน

 17. Interbranch Transfers - การโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา

 18. Creditors master/subsidiary accounts - บัญชีเจ้าหนี้

 19. Customer & General Repairs - ลูกค้าและการซ่อมบำรุง

 20. Customer Orders - ใบคำสั่งซื้อลูกค้า

 21. Customer tracking - การติดตาม/ประวัติของลูกค้า

 22. Home Delivery - การบริการจัดส่งสินค้า

 23. Debtors master/subsidiary accounts - บัญชีลูกหนี้

 24. Debtors with invoicing - บัญชีลูกหนี้และการออกใบแจ้งหนี้

 25. Ledger transactions - รายการบัญชีแยกประเภท

 26. Cashbook - สมุดเงินสด

 27. Portable Data Terminal (PDT) use - ใช้งานผ่านเครื่องอุปกรณ์ PDT แบบพกพา

 28. Lay-by - ขายสินค้าด้วยการ Lay-Buy

 29. Gift Vouchers (open or closed) - บัตรกำนัล

 30. Franchise - แฟรนไชส์

 31. SMS support for loans & lay-by and other customer centric functions - รองรับการส่ง SMS แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงวันที่ครบกำหนดสินเชื่อหรืการอซื้อสินค้าแบบ Lay-Buy และยังมีฟังก์ชั่นที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่ลูกค้าอีกมากมาย

 32. Email support - รองรับการส่งอีเมล์

 33. ASP POS (terminal updates) - อัพเดทข้อมูลระหว่างเครื่อง POS และระบบบริหารงานหลังร้าน

 34. TCP/IP web based architecture including redundancy and replication capabilities - โครงสร้างของระบบเป็นแบบ TCP/IP เว็ปแอปพลิเคชั่น

ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale)
POSPORTAL software คือระบบขายหน้าร้านที่มีประสิทธิภาพสูง, เป็นแอปพิเคชั่นที่ง่ายแก่การใช้งาน และเหมาะสำหรับใช้บริหารจัดการร้านค้าปลีกต่างๆ, POSPORTAL ยังเป็นประตูทางผ่าน (Gateway) ในการส่งข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปยังระบบบริหารงานหลังบ้าน (PORTAL ASP back office) ของบริษัท AMCCIT, ระบบการเงิน และ ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังเป็นต้น
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบบริหารจัดการหลังบ้าน (Retail Portal ASP)
Retail PORTAL ASP คือระบบบริหารจัดการหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมและรองรับการทำงานของสำนักงานใหญ่ ด้วยการใช้งานแอปพิเคชั่นต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ต และด้วยการใช้งานผ่านบราวเซอร์ (เช่น Internet Explorer, Firefox หรือ Netscape หรือ บราวเซอร์ที่ทำงานร่วมกันกับระบบได้) ก็สามารถทำให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆของธุรกิจได้จากทุกที่ทุกเวลา ผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้งโดยการเชื่อมต่อแบบ ADSL และ dial up
คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถนัดเราเพื่อทำการสาธิต ระบบต่างๆได้ ติดต่อเรา
Posportal - ข้อมูลระบบขายหน้าร้านPortal ASP - "back office" functions Fact Sheet - ข้อมูลระบบบริหารงานหลังร้านStore Kiosk multifunctional terminal Fact Sheet - ข้อมูลระบบตู้คีออสZen Global Vision overview Brochure - ข้อมูลการทำสื่อโฆษณาแบบวิชั่นZen Global Loyalty Promotions Brochure - ข้อมูลระบบลูกค้าสมาชิก ดาวน์โหลด Acrobat PDF Reader