ธุรกิจค้าปลีกที่ประกอบด้วยร้านค้าสาขาต่างๆ หรือ องค์กรที่คอยควบคุมดูแลกลุ่มธุรกิจ (กลุ่มผู้ซื้อ-Buying Group หรือ กลุ่มสหกรณ์-Industry Peer Group) ก็สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆที่มีอยู่ในระบบ พร้อมด้วยประะโยชน์ที่จะได้รับดังนี้ :

คุณสามารถนัดเราเพื่อทำการสาธิต ระบบต่างๆได้ ติดต่อเรา
ดาวน์โหลด PDF โบรชัวร์ ดาวน์โหลด Acrobat PDF Reader